> EĞİTİM VE ÖĞRETİM


"Çocuğa küçük şeylerden zevk almasını öğreten, ona büyük bir servet bırakmış olur."
Etienne Gilson

Eğitim ve Öğretim ?

Limonevi Anaokulu Eğitim Programları, Okul Öncesi Eğitiminin beş gelişim alanı olan Bilişsel, Dil, Sosyal-Duygusal, Motor, Özbakım Becerilerini temel almaktadır. Bu temel eğitim alanları, GEMS (Fen ve Matematikte Büyük Keşifler) Reggio Emilio, Montessori, High Scope ve Proje Tabanlı Eğitim olan evrensel eğitim yaklaşımları ile zenginleştirilmiştir.

Fen ve Doğa Etkinlikleri

Erken çocukluk döneminde; araştıran, soran, sorgulayan bireyler gelişimi ve eğitiminde önemli bir yer tutar. Fen, matematik ve doğa ile yapılan çalışmalarda, çocukların problem çözme becerilerini kazanmaları, merak duygularını geliştirmelerine, çok yönlü düşünebilmelerine, yaparak ve yaşayarak tüm dünyayı keşfetmelerine fırsat verir.

Matematik Etkinlikleri

Okul öncesi döneminde matematik etkinlikleri objeleri keşfederek sınıflandırma, eşleştirme , karşılama, sıralama yapmalarını, sayıları ve sayılara bağlı ölçme niteliklerini anlamaya başlamalarını sağlamayı amaçlar. Çocuklar matematiğin önemini kavrama yeteneğine sahip olup, öğrendiklerini yaşam içerisine adapte ederler.

Türkçe Dil Etkinlikleri

Türkçe dil etkinlerinin önemli işlevlerinden birisi çocukların kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini aşılamaktır. Erken okur-yazarlık becerileri çocuğun gelecekteki okuma ve yazma süreci ve okul başarısı için çok önemlidir. Dil ve erken okur-yazarlık birbiri ile ilişkilidir. Türkçe'yi düzgün kullanmasını, sesleri çıkarabilmesini, farklı söz dizimsel yapıları anlama ve kullanılmasını, dinleme becerilerini kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve sözcükleri doğru üretmesini sağlamaktır.

Düşünme Becerileri

Eğitimin özü olan düşünme becerilerini çocukların bir alışkanlık haline getirebilmeleri için; problem çözme, özdenetim, empati, esnek düşünme, sorgulama, yeni durumlara geçiş deneyimleri, iletişim, zihni ve bütün duyuları harekete geçirerek verileri toplama, hayal etme, merak, öğrenmeye açık olmayı deneyimlemelerini amaçlayarak hazırlanan etkinlikleri içermektedir.
RANDEVU FORMU