> PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ve REHBERLİK ÇALIŞMALARI


"Çocukların karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz."
Michael Marshall

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları

Çocuğun kendini bulması, çevredeki olaylar karşındaki tepki durumlarını yeteneklerini, becerilerini, ilgilerini, tavırlarını ve güdülerinin gerçekleştirilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir.

Psiko-Sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerinin izlenmesi, olumlu benlik ve kişilik gelişiminin desteklenmesi ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır. Öğrencilerin çoklu zeka alanları belirlenir. Bu veriler periyodik aralıklarla velilerle paylaşılır.

Sınıf içi rehberlik çalışmaları ile; öğrencilerin sorumluluk, saygı, paylaşma gibi değerler kazanmaları, arkadaş ilişkilerini geliştirmeleri, sosyalleşme, çatışma çözme becerilerini geliştirmeleri sağlanır.
RANDEVU FORMU