> SPOR VE SANAT


"Çocuğa verilebilecek en güzel şey zamandır."
Fock

Spor ve Sanat

Spor ve Sanat Etkinlikleri

Çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak problem çözmesine, eleştirel ve çözüm odaklı düşünmesine olanak tanıyan etkinliklerdir. Aynı zaman da çocuğun kendi içinde bulunduğu kültürü ve diğer kültürleri tanıyarak farklılıklara saygı duymasına yardımcı olur.

Jimnastik ve Hareket Eğitimi

Çocukların beden koordinasyonunu geliştirebilmek yürüme, sekme, sıçrama, taklit yürüyüşler, kas kuvvetini ve eklem hareketliliğini sağlayabilme, zihinsel ve fiziksel gelişimi açısından önem taşımaktadır. Aynı zamanda Limonevi İzmit Anaokulu'nda basit ritimli melodiler ile bireysel ve eşli çalışmalar yapılarak çocuklara ritim duygusunu kazandırmak hedefimizdir.

Müzik Eğitimi ve Bilişsel Başarı

Müzik; Çocukların bedensel, ruhsal gelişimlerini sayısal ve sözel yeteneklerinin yanı sıra sanatsal etkin etkinliklerinin de sağlıklı bir düzenle ortaya çıkarılmasında büyük rol oynar. Müziğin sadece duygulara seslenmekle kalmayıp, duygular yoluyla akla seslendiğini, çocuğun bilişsel öğreniminde de önemli ölçüde etkin bir rol oynadığını vurgulamak amacını taşımaktadır .

Modern Dans ve Halk Dansları Etkinlikleri

İlk insanlardan günümüze kadar vazgeçilmez olan dansın tarihsel gelişimi bir çocuğun dans figürlerini öğrenmesinde gözlemlenebilir. Limonevi İzmit Anaokulu'nda halk oyunları oynamış çocuklar oynamayanlara göre çok daha dışa dönük kendini rahat ifade edebilen ve pozitif insanlardır. Aynı zamanda hızlı ve doğru karar verebilme yeteneğine sahip oluyorlar. Bize göre halk oyunları kültürümüzün DNA'sıdır. Amacımız halk oyunlarının yaygınlaşması ve yeni neslin kültürümüzün en önemli yapı taşlarından biri olan halk oyunlarını bir sonraki nesle aktarılmasına katkıda bulunmaktır.

RANDEVU FORMU